Domki Kalipso Sarbinowo
Strona główna
Galeria
Oferta
Lokalizacja
Wolne domki , pokoje dwuosobowe - zapraszamy do rezerwacji!

Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH KALIPSO I POKOI GOŚCINNYCH SORELLE

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort:
Warunkiem pełnej rezerwacji pobytu w domkach Kalipso jest wpłacenie zadatku w wysokości dwóch nocy ustalonej ceny za dobę pobytu na:

Dariusz Jabłoński
ul. Młyńska 12a

76-034 Sarbinowo
Nr konta:76 1140 2004 0000 3102 8243 0548 (Wystawiamy Faktury VAT)

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 502 287 604
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 4. Pozostałą część opłaty za pobyt oraz kaucja w wysokości 500 zł. (zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu domków przez właściciela), opłatę miejscową dla Urzędu Gminy w Mielnie należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku), w dniu wyjazdu rozliczane jest zużycie prądu wg stanu licznika, licznik spisywany w obecności wynajmującego domek i właściciela. Na miejscu pobierana jest opłata miejscowa dla UM w Mielnie ( pobiera inkasent lub właściciel ośrodka).
 5. Rezygnacja z pobytu, części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka w tym zdarzenie losowe, klęska żywiołowa  nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt, zwrotu zadatku. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku .
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 7. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
  Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu lecz nie dłużej niż do godz. 22.
 8. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 9. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
 12. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.
 13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.
 15. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 16. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
 17. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty, ewentualnie zgłosić na policję.
 18. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
 21. Nie akceptujemy zwierząt.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 23. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.

OBIEKT MONITOROWANY.